Měření rychlosti - testy

Ukázky měření rychlosti MP nebo PČR pomocí ramerů. Testy na laserová měření zde nejsou k nalezení!

Instrukce pro nastavení nového hesla